Zgłaszanie nadużyć

UOKiK otwiera się na sygnalistów

W opublikowanym w dniu 10 grudnia 2019 r. komunikacie prasowym, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o uruchomieniu kolejnego już kanału zgłaszania nieprawidłowości. Prezes UOKiK, p. Marek Niechciał prezentując nową platformę przypomniał, iż:

 (…)2016 r. po raz drugi zostałem prezesem UOKiK, jednym z moich pierwszych pomysłów był program dla sygnalistów. Uruchomiliśmy numer telefonu i adres mejlowy, pod którymi można było anonimowo zgłaszać podejrzenie stosowania praktyk naruszających konkurencję. Efektem jest kilka tysięcy sygnałów. To bardzo dobry wynik, ale chcemy, żeby wśród nich było więcej wartościowych informacji. Dlatego uruchomiliśmy specjalną platformę, która ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości.1)https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16013

Działania UOKiK w zakresie zapewnienia zwalczania działań antymonopolowych, stanowią wzorzec do naśladowania i swego rodzaju pionierskie podejście w zakresie informowania o sytuacjach mogących budzić nieprawidłowości. Począwszy od uruchomionych w 2016 r. dedykowanej linii telefonicznej oraz adres e-mail celem umożliwienia informowania urzędu o sytuacjach mogących naruszać zasady uczciwej konkurencji, aż po uruchomienie platformy internetowej pod adresem: https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ 

Strona dedykowana zgłaszaniu nieprawidłowości jest niesłychanie intuicyjna, definiuje ona zarówno pojęcie sygnalisty, zakres oraz charakter informacji, które stanowią przedmiot zainteresowania urzędu, ale także w sposób jasny i transparentny informuje ona o dostępnych sposobach dokonania zgłoszenia o nieprawidłowości. Jest to tym bardziej istotne, iż osoby dokonujące zgłoszenia o nieprawidłowości, niejednokrotnie targane są wątpliwościami natury poznawczej. Zastanawiają się czy dokonanie zgłoszenia o możliwych nieprawidłowościach w konkretnym przypadku, stanowi przedmiot zainteresowania danego organu czy też jednostki.

UOKiK wychodząc niejako na przeciw potencjalnym sygnalistom, wprowadza szczegółowe rozróżnienie, a także kategoryzację spraw, co do których dokonane ma zostać zgłoszenie. Dzięki takiemu podejściu osoba chcąca poinformować urząd o możliwych nieprawidłowościach np. w odniesieniu do paliw złej jakości – skierowana zostanie bezpośrednio do dedykowanego tej materii formularza. W ramach omawianego kanału informowania o nieprawidłowościach wprowadzono szereg podkategorii wraz z bezpośrednimi odnośnikami do formularzy dedykowanych poszczególnym aspektom.

Interesującym rozwiązaniem jest wprowadzenie bezpośredniego przekierowania na stronę kontaktową Centralnego Biura Antykorupcyjnego w w przypadku chęci dokonania zgłoszenia dotyczącego “Spraw korupcyjnych związanych z przetargami”. Potencjalny sygnalista otrzymuje informację o konieczności skontaktowania się z prokuraturą bądź poinformowania CBA, choćby za pomocą bezpośredniego odniesienia do formularza kontaktowego na stronie biura.

Kompleksowe i holistyczne podejście UOKiK do kwestii zgłaszania nieprawidłowości stanowi nieopisaną wartość dodaną i punkt wyjścia dla rozważań nad efektywną i skuteczną z praktycznego punktu widzenia, transpozycją Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.

References

References
1 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16013
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: