Compliance - lokalnie i globalnie

Odpowiedzialny biznes

Corporate Social Responsibility czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, jest to koncepcja, która zakłada, iż organizacje na etapie budowania swojej strategii rozwoju, uwzględniać w niej będą realizację szeroko rozumianych interesów społecznych, takich jak: działanie na rzecz lokalnej społeczności, w której funkcjonuje dana organizacja, ochrona środowiska czy też akcje charytatywne.

Entuzjaści implementacji działań z zakresu CSR do strategii organizacji podkreślają, iż zwiększają one jej wydajność, a przede wszystkim wiarygodność. Ponadto wskazują na możliwość wczesnej identyfikacji ryzyk wynikających ze społeczno-środowiskowego otoczenia danej organizacji, a także zezwalają na wystarczająco wczesne wdrożenie odpowiednich działań mitygujących, mających na celu eliminowanie bądź minimalizowanie ryzyk określonego rodzaju.

Przez osoby spoza organizacji, a więc notabene odbiorców potencjalnych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, koncepcja CSR uznawana jest niejednokrotnie wyłącznie za element budowania pozytywnego PR.

Kwestionowanie zasadności takich działań można zaobserwować również wewnątrz niektórych organizacji. Niejednokrotnie działania uwzględnione w katalogu społecznej odpowiedzialności danej organizacji utożsamiane są z nieuzasadnioną pozycją po stronie kosztowej danego podmiotu. CSR rozpatrywany jest wyłącznie jako mało znaczący dodatek do przodującej działalności danej organizacji.

***

Nawet jeżeli przyjmiemy, iż  działalność na rzecz lokalnej społeczności, środowiska, to element składowy projektu pt. promowanie własnego biznesu, czy takie działanie zasługuje na potępienie i może zostać uznane za niestosowne?

Oczywiste jest to, że nie. W sytuacji jeżeli działalność ta niesie za sobą pozytywne zmiany dla społeczeństwa. Wsparcie lokalnych społeczności, działalność charytatywna, proekologiczna czy też prozdrowotna, niezależnie od pobudek, zasługuje na uznanie.

Czym innym jest jednak CSR w trakcie tzw. business as usual, a czym innym staje się on w czasie poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim niewątpliwie jest koronawirus.

W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, dyskusje na temat zasadności działalności organizacji na rzecz społeczności, na rzecz ogółu, schodzą na dalszy plan.  W sytuacji kryzysu oczekiwaniem społeczeństwa jest subsydiarność szeroko rozumianego biznesu. Oczekiwaniem społecznym jest, iż korporacje, duże przedsiębiorstwa, a nawet lokalni pracodawcy, zdejmą ciężar odpowiedzialności z barków administracji państwowej, której efektywność jest przez wielu kwestionowana.

Ostatnie dni i tygodnie dostarczają nam szereg przykładów i dowodów na to, iż działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowane są w sposób bezinteresowny przez niezliczoną liczbę podmiotów zarówno prywatnych jak i tych z kapitałem państwowym.

Nie czas i miejsce, aby wymieniać wszystkie firmy i podmioty, które zaangażowały się w walkę z pandemią koronawirusa. Po pierwsze, aby nikogo nie pominąć, a po drugie, aby nie umniejszać zaangażowania i pomocy realizowanej przez podmioty, których działalność nie jest eksponowana medialnie.

Niemniej jednak, przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje będące reprezentantami praktycznie wszystkich sektorów gospodarki – od gastronomii, przez usługi, instytucje finansowe, sektor farmaceutyczny, spożywczy, transport, spółki SP –  grają do jednej bramki, działając na rzecz dobra ogółu.

Zewsząd docierają do nas informacje o wsparciu szpitali poprzez:

  • Zakup respiratorów,
  • Przeznaczenie części zysków na doposażenie szpitali,
  • Przygotowywanie i dostarczanie bezpłatnych posiłków dla pracowników służby zdrowia,
  • Przestawieniu produkcji na wytwarzanie masek ochronnych, kombinezonów, płynów do dezynfekcji,

***

W tych trudnych czasach jesteśmy świadkami narodzin CSR, w którego dobre intencje, zasadność i słuszność nie mają prawa wątpić, nawet najwięksi sceptycy.

Budującym jest fakt, iż polskie przedsiębiorstwa, zarówno te z kapitałem prywatnym, jak również państwowym, zdają egzamin ze społecznej odpowiedzialności biznesu w sposób wzorowy. W czasie pandemii nieocenioną rolę w zwalczaniu jej skutków i ograniczaniu jej ekspansji odgrywa budowanie i podtrzymywanie, na tyle ile możliwe, pozytywnych nastrojów społecznych. Kolejne informacje o wsparciu służby zdrowia, produkcji materiałów sanitarnych pierwszej potrzeby, dostarczaniu posiłków pełniącym dyżur medykom czy służbom mundurowym, buduje poczucie wspólnoty, a przede wszystkim utwierdza społeczeństwo w przekonaniu, iż nie zostanie pozostawione na pastwę losu, gdy nadejdzie godzina próby.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: