Prawo UE

Unijny organ nadzoru AML już w w tym roku, a pełna gotowość operacyjna za pięć lat.

Długo wyczekiwany unijny organ nadzoru, który ma zostać powołany do życia jeszcze w tym roku, a będący emanacją założeń Planu Komisji Europejskiej z maja ub. roku, według unijnej komisarz stanowi fundament “największej przebudowy unijnej polityki w zakresie AML od dziesięcioleci”.

 

W czasie trwającego dziś webinarium, zorganizowanego przez AML Intelligence, unijna Komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i rynków kapitałowych Mairead McGuinness potwierdziła, że unijny organ nadzoru w zakresie AML, powinien osiągnąć pełną zdolność operacyjną w 2026r. Wtedy to będzie posiadał wystarczające zasoby, centrum kompetencyjne, jak i umocowania do sprawowania nadzoru nad wszystkimi instytucjami obowiązanymi na gruncie wymogów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Po rozpoczęciu działalności, organ ten będzie stanowić być może największą przebudowę działań Unii Europejskiej w zakresie AML od dziesięcioleci – przekazując znaczną odpowiedzialność władz krajowych na szczebel unijny, o czym więcej pisano tutaj: Unijny organ AML nabiera kształtów

“Obecnie planujemy, że nowy urząd rozpocznie działalność w 2024 r., a jego pełna obsada nastąpi w 2025 r., natomiast nadzór rozpocznie się w 2026 r.” – powiedziała podczas dzisiejszej konferencji AML Intelligence Boardroom Breakfast Series.

Dokładne szczegóły dotyczące nowego organu nadzoru tj. umiejscowienia jego siedziby, jak i trybu, zasad i sposobu współpracy z innymi organami nadzoru np. EBA, a także głównych i priorytetowych obszarach zainteresowania tego organu, zostaną ujawnione w lipcu wraz z obszernym pakietem legislacyjnym, którym Komisja Europejska zamierza otworzyć nowy rozdziału w unijnej polityce w zakresie AML.

Co istotne, komisarz McGuiness podkreśliła w swojej wypowiedzi, że obecne działania podejmowane i realizowane przez urzędników w Brukseli i Strasburgu, nie mają na celu zaaplikowania jednoznacznego i odgórnego podejścia całej Wspólnoty do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale także wzmocnienia  roli poszczególnych państw członkowskich w przeciwdziałaniu procederowi wprowadzania do obrotu, środków pochodzących z nielegalnego źródła.

Zwyciężyło podejście oparte o zasadę ryzyka

 

“Ważne jest, by dać państwom członkowskim szansę na rozpoznanie problemu specyficznego dla danego kraju” – powiedziała. “Musimy pozwolić państwom członkowskim na pewną elastyczność – uwzględnienie mechanizmu dla państw członkowskich, które, z uwagi na własne uwarunkowania, chcą wzmocnić unijne zasady”.

Organ ten miałby funkcjonować w pewnym stopniu w oparciu o zasadę subsydiarności, przejmując konkretne postępowania od krajowych instytucji nadzoru. Przejęcie postępowania przez unijną instytucję, miałoby odbywać się na jasno określonych zasadach, a także mieć zastosowanie jedynie do sytuacji wyjątkowych na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów, w przypadkach gdy krajowy organ nadzoru nie jest w stanie wyegzekwować przestrzegania przepisów lub nie może zapewnić odpowiedniego i wymaganego przepisami, poziomu nadzoru. 

Więcej na temat prac nad nowelizacją polityki AML, w ramach Planu KE, przeczytają Państwo w tekstach opisujących ewolucję unijnego podejścia do materii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

  1. Unijna harmonizacja AML/CFT
  2. Dyrektywy AML odchodzą w zapomnienie, czas na rozporządzenie
  3. Unijny organ nadzoru AML nabiera kształtów
  4. UE wciela w życie Plan w zakresie AML
  5. Chcemy czystej waluty euro – czyli Plan KE w praktyce
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: