Prawo UE,  Unknow,  Zgłaszanie nadużyć

Wpływ dyrektywy o ochronie sygnalistów na zarządzanie i kulturę organizacji

W imieniu EQS Group,  GNIOTPOL Trailers oraz It’s All About Compliance  serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt.:
 „Przykład idzie z góry: czyli wpływ dyrektywy o ochronie sygnalistów na zarządzanie i kulturę organizacji”.
Data: Wtorek, 14 września 2021 r.
Godzina: 13:00
Czas trwania: 1 godzina.
W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
  • Dotychczasowa praktyka w zakresie zarządzania informacjami o naruszeniach/nieprawidłowościach w organizacji,  także rachunek zysków i strat wsłuchiwania się w głos pracowników.
  • Czy potrzebna jest transpozycja nie tylko legalna, ale i kulturowa?
  • Dobre praktyki i aktualne standardy na polskim rynku – porównanie sektorowe.
  • W jaki sposób wdrożenie kanałów informowania o naruszeniach prawa wpłynie na procesy zarządcze w przedsiębiorstwie?
  • Stan prawny na dziś, przesłanki ochrony i dobra praktyka w tym zakresie.
Niemniej, największą wartość dodaną stanowić będzie tutaj przedstawienie trzech, zazębiających się lecz w swej naturze odmiennych, perspektyw, na nie tylko dyrektywę o ochronie sygnalistów, a wraz z nią nowe obowiązki nakładane na przedsiębiorstwa, ale i zarządzanie zgodnością sensu largo.
Więcej informacji oraz formularz rejestracji znajdą Państwo w linku poniżej:
Serdecznie zapraszam!
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: