Przepisy krajowe,  Zgłaszanie nadużyć

Zapewnienie ochrony sygnalistom

W grudniowym wydaniu magazynu “Personel Plus”, ukaże się mój artykuł pt. “Zapewnienie ochrony sygnalistom”. 

“It’s the final countdown”

Pozostał ledwie miesiąc do terminu wymagalności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2019/1937
z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W ciągu kilku najbliższych dni powinniśmy poznać efekt 30 dni konsultacji społecznych, zainaugurowanych w następstwie opublikowanego projektu polskiej ustawy. Mając na uwadze zaproponowany we wspomnianym projekcie vacatio legis, a także przepisy wprowadzające odpowiedzialność karną m.in. z tytułu braku ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, należy dołożyć tym większej staranności do należytego wdrożenia systemu ochrony sygnalistów, stanowiącego element systemu zarządzania zgodnością. 

Zapraszam do zapoznania się z artykułem opublikowanym w grudniowym numerze magazynu Personel Plus, który traktuje o praktycznych aspektach wdrożenia wraz z określeniem fundamentalnych zasad dla funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: