Compliance Insights

Zarządzanie zgodnością w PZPN

W strukturach PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej) pojawiła się nowa komórka, której zakres obowiązków wskazuje na próbę zaadresowania przez nowe władze związku, kwestii zarządzania zgodnością.

Komórka audytu wewnętrznego, która podlegać ma bezpośrednio Prezesowi PZPN, odpowiada m.in.: za przeprowadzenie audytów działalności departamentów, w szczególności pod kątem:

1) zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,

2) skuteczności i efektywności działań,

3) wiarygodności sprawozdań,

4) ochrony zasobów, a także

5) zarządzania ryzykiem.

Należy docenić decyzję kierownictwa związku w tym zakresie, zarówno z perspektywy zarządczej, ale także dostosowywania działalności PZPN do europejskich standardów. Ponad rok temu FIFA opublikowała bowiem #compliancehandbook dla krajowych federacji, który podkreśla rolę zarządzania zgodnością, jak i wskazuje kluczowe elementy #CMS z punktu widzenia piłkarskiego związku.

Przeciwdziałanie korupcji, zarządzanie konfliktem interesów, wdrożenie określonego kodeksu postępowania podkreślane są przez autorów wspomnianych wytycznych jako fundamentalne dla uczciwej i zdrowej rywalizacji, nie tylko na sportowych arenach, ale i w zaciszu gabinetów działaczy, agentów i przedstawicieli klubów.

 

źródło: Twitter

#compliance

#itsallaboutcompliance

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: