Compliance - lokalnie i globalnie

Jesień w It’s All About Compliance

Rozpoczynająca się jesień to także początek sezonu szkoleń i konferencji, a więc niepowtarzalnej okazji do dyskusji nt. #compliance #GRC #AML #corproategovernance #ESG oraz szeregu innych wyzwań z zakresu #regulatoryrisk.

Ze swojej strony serdecznie zapraszam do udziału w następujących wydarzeniach:

III Polski Kongres Compliance organizowany przez Wydawnictwo MUST READ MEDIA 20.10.2022 r., podczas którego przedstawię następującą tematykę:

Compliance jako przedłużone ramię nadzoru. Omówienie na przykładzie wytycznych i rekomendacji KNF oraz EBA.

Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe – 28.11. 2022 r. wydarzenie organizowane przez MMC Polska, w trakcie którego omówię aspekt należytej staranności w procedurach AML z uwzględnieniem wyzwań i praktyki rynkowej.

Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej – 15.12.2022 r. Podczas konferencji omówiony zostanie aspekt raportowania niefinansowego, ESG oraz wpływu inicjatyw prawodawczych #UE na funkcjonowanie organów spółek.

Serdecznie zapraszam do udziału.

#itsallaboutcompliance

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: