• System Compliance

  AML package adopted

  AML news of the year is already with us even tough it’s May only. Football clubs and agents brace yourself AML is coming. The Council today adopted a package of new anti-money-laundering rules. The biggest change IMO is an another obliged entities list extension. It extends the anti-money laundering rules to new obliged entities, such as most of the crypto-sector, traders of luxury goods and football clubs and agents. The regulation also sets tighter due diligence requirements, regulates beneficial ownership and sets a limit of € 10.000 to cash payments, among other things. Last but not least the AML package sets up a new European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA)…

 • Prawo UE,  Przepisy krajowe,  System Compliance

  Lepsze i inteligentniejsze ramy regulacyjne a wymogi CSDD

  Przyjęcie dyrektywy Corporate Sustainability Due Diligence Directive przez Radę UE, a w konsekwencji nieuchronność nowych wymogów nałożonych na przedsiębiorców stoi w sprzeczności z Konkluzjami po szczycie Rady Europejskiej z połowy kwietnia br., w których to Rada Europejska zwróciła się do Komisji Europejskiej o “lepsze i inteligentniejsze ramy regulacyjne”, które “jednocześnie powinny zmniejszać obciążenia administracyjne spoczywające na przedsiębiorstwach”, a także “by znacznie zmniejszyła obciążenia administracyjne i regulacyjne dla przedsiębiorstw i organów krajowych, zapobiegała nadmiernej regulacji i zapewniła egzekwowanie przepisów UE” oraz działała “na rzecz ograniczenia sprawozdawczości o co najmniej 25 %.”. Początek prac unijnych instytucji w zakresie uregulowania na poziomie paneuropejskim kwestii due diligence (pol. należyta staranność) w łańcuchach dostaw, datowany jest na początek 2020 r. Wówczas Komisja Europejska przedstawiła wyniki badań, w których podkreślono, że dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie, oparte na zasadzie dobrowolności, nie zdały egzaminu. Nie zdołały zmienić sposobu w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoimi obowiązkami…

 • AML/CFT

  AML jako narzędzie do ochrony interesów spółki

  WSA w głośnej w ostatnich dniach sprawie w uzasadnieniu wskazał, iż działania podejmowane przez spółkę w zakresie “przeglądania transakcji miały wyłącznie na celu ochronę interesów spółki”, nie stanowiły jednak należytej realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML, włączając w to brak wewnętrznej procedury czy też oceny ryzyka. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest już z nami ponad 6 lat. Przez ten czas podlegała nowelizacjom, wynikającym z kolejnych dyrektyw unijnych, niemniej jej fundamenty koncentrujące się wokół: 1) wymogu wyznaczeniu osób odpowiedzialnych z art. 6-8 lub 9, gdy instytucja obowiązana prowadzi jednoosobową działalność, 2) obowiązku sporządzenia oceny ryzyka instytucji obowiązanej oraz jej aktualizacji, 3) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 oraz art. 43 ustawy – w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 4) wprowadzenia wewnętrznej…

 • Compliance Insights,  Prawo UE,  Przepisy krajowe,  Zgłaszanie nadużyć

  Bańki informacyjne a rozwój compliance w Polsce

  Kiedy w 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Bradley Birkenfeld bodaj najbardziej znany (kontrowersyjny?) sygnalista wygłaszał swoje przemówienie podczas jednej z konferencji tematycznych, w jej kuluarach trwały ożywione dyskusje na temat proponowanej treści unijnej dyrektywy mającej w sposób kompleksowy unormować kwestię ochrony tzw. sygnalistów. Nieliczni zebrani zwracali uwagę na mglisty horyzont czasowy, w którym postanowienia dyrektywy zostaną transponowane do polskiego porządku prawnego, niemniej zdecydowana większość widziała szklankę do połowy pełną, uznając iż jest to tylko kwestia czasu aż te przepisy wejdą w życie. Sam wówczas podchodziłem do nowych przepisów z dużym entuzjazmem, dodatkowo wspieranym samonakręcającą się spiralą publikacji poświęconych sygnalistom w tzw. bańkach informacyjnych na portalach społecznościowych i mediach branżowych. Nieuchronność transpozycji przepisów do polskiego prawa, słuszność wdrożenia, poparta nadzieją na długo wyczekiwaną „ustawę bazową” w ramach polskiego prawa, dającą silny mandat dla działania funkcji…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: