Compliance Handbook

Poniżej znajdą Państwo przydatne linki, zarówno odnoszące się bezpośrednio do treści aktów normatywnych, międzynarodowych standardów (w tym norm ISO – ang. International Organization for Standarization) jak również do wymogów właściwych dla m.in. spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Pośród poniższych odnośników, znajdują się także te kierujące bezpośrednio do portali edukacyjnych poświęconych problematyce zwalczania korupcji oraz efektywnego zarządzania konfliktami interesów.

 

 1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r.

 2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 3. System zgłaszania naruszeń UOKiK

 4. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF

 5. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

 6. The UK Bribery Act

 7. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

 8. Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 9. ISO 19600:2014 Compliance Management Systems

 10. System Zarządzania Antykorupcyjnego zgodny z ISO 37001

 11. Platforma edukacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotycząca przeciwdziałania korupcji

 12. Konflikt interesów – Platforma edukacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: