• Antykorupcja

    Programy antykorupcyjne. Blaski i cienie.

    Compliance Week we współpracy z Kroll Duff & Phelps przygotował 9 edycję raportu „Anti-Bribery & Corruption Benchmarking Report”. Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzone pośród 150 profesjonalistów z zakresu compliance w odniesieniu, zarówno do programów AB&C, jak i wyzwań w bieżącym roku, na które w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływa bieżąca sytuacja epidemiczna, jak również gospodarcza. IV filary Raport koncentruje się na analizie czterech kluczowych obszarów właściwych dla programów AB&C: Ryzyko współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Third Parties) Weryfikacja podmiotów współpracujących/klientów (Enhanced due diligence) Właściwy proces szkoleniowy z zakresu współpracy/relacji z TP (Third Party training) Wykorzystanie nowoczesnych technologii. (Emerging technologies) Specjaliści z zakresu compliance poproszeni zostali o dokonanie samooceny efektywności programów antykorupcyjnych wdrożonych w ich organizacjach. Ponad połowa respondentów wskazała, iż programy antykorupcyjne wdrożone w ich organizacjach są „efektywne” lub „wysoce…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: