• Compliance - lokalnie i globalnie,  Compliance Insights

  Najbardziej wiarygodne źródło danych o sztucznej inteligencji.

  Media społecznościowe zrewolucjonizowały nie tylko zwyczaje, sposób komunikowania, uzewnętrzniania emocji, ale także odcisnęły swe piętno na języku, którym się posługujemy. Zintensyfikowały obecne, już od jakiegoś czasu, zjawisko amerykanizacji języka, jak i utrwaliły trwający już proces makdonaldyzacji życia, ale to temat na inną opowieść. Nie dziwią już wtrącenia, naleciałości z języka angielskiego. Przykładem może być tutaj, tak popularny wśród dziennikarzy i polityków – serwis Twitter, w którym to najbardziej aktualne, cieszące się największym zainteresowaniem w danej chwili tematy, określane są mianem „trending topic”. Sztuczna inteligencja, a w szczególności jej emanacja dla gawiedzi jaką jest słynny już Chat GPT, niewątpliwie może zostać uznana za wspomniany „trending topic”, nieschodzący z czołowych miejsc zainteresowania wśród internautów. Na innym portalu – tym razem odpowiedzialnym za integrowanie społeczności profesjonalistów, nawiązywanie kontaktów i relacji biznesowych, temat ten stał się przedmiotem wielu analiz, tekstów,…

 • Antykorupcja

  Programy antykorupcyjne. Blaski i cienie.

  Compliance Week we współpracy z Kroll Duff & Phelps przygotował 9 edycję raportu „Anti-Bribery & Corruption Benchmarking Report”. Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzone pośród 150 profesjonalistów z zakresu compliance w odniesieniu, zarówno do programów AB&C, jak i wyzwań w bieżącym roku, na które w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływa bieżąca sytuacja epidemiczna, jak również gospodarcza. IV filary Raport koncentruje się na analizie czterech kluczowych obszarów właściwych dla programów AB&C: Ryzyko współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Third Parties) Weryfikacja podmiotów współpracujących/klientów (Enhanced due diligence) Właściwy proces szkoleniowy z zakresu współpracy/relacji z TP (Third Party training) Wykorzystanie nowoczesnych technologii. (Emerging technologies) Specjaliści z zakresu compliance poproszeni zostali o dokonanie samooceny efektywności programów antykorupcyjnych wdrożonych w ich organizacjach. Ponad połowa respondentów wskazała, iż programy antykorupcyjne wdrożone w ich organizacjach są „efektywne” lub „wysoce…

 • Baza wiedzy,  System Compliance

  Sztuczna inteligencja w służbie zgodności

  Systematycznie zwiększające się wymagania regulacyjne, nakładane na instytucje obowiązane, rosnąca liczba wymagań w zakresie sprawozdawczości nie tylko finansowej, ale przede wszystkim w zakresie ryzyka prowadzonej działalności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, rekomendacjami i zaleceniami organów nadzoru, stały się przyczyną zwiększenia zapotrzebowania na usługi specjalistów z zakresu compliance. Zarówno compliance, jak i całą organizację, tworzą ludzie. Dlatego też zapewnienie zgodności i minimalizowanie ryzyk mogących wpłynąć na bieżącą działalność organizacji, jest zadaniem, a jednocześnie wyzwaniem, leżącym po stronie kluczowego budulca każdej organizacji. Wraz z rozwojem technologii, a w szczególności artificial intelligence (AI) (pol. sztucznej inteligencji), a wraz z nią jej elementów składowych takich jak logika rozmyta, algorytm rewolucyjny, sieć neuronowa, a przede wszystkim robotyka oraz machine learning (pol. uczenie maszynowe), technologia i szeroko rozumiana cyfryzacja zaczęły odrywać coraz to bardziej istotną rolę w procesie zapewnienia zgodności. Przyszłość…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: