• Compliance Insights

    Praca u podstaw zgodności

    Z perspektywy szeregowego pracownika compliance jako jednostka organizacyjna, funkcja czy też po prostu pracownik sprawujący tę rolę, niejednokrotnie jawi się jako kolejny wymóg, dodatkowe obowiązki oraz konieczność wypełnienia dodatkowej dokumentacji tudzież odbycia obowiązkowych szkoleń. Percepcja jednostki compliance wewnątrz organizacji, poza oczywiście wyposażeniem jej w odpowiednie atrybuty, stanowi kluczową przesłankę dla efektywnego zarządzenia ryzykiem prawnym, ryzykiem braku zgodności z wymogami właściwymi dla rynku, na którym swą działalność  prowadzi dany podmiot, ale przede wszystkim ryzykiem utraty reputacji, dobrego imienia. W poszukiwaniu “prototypu” Compliance officera Wewnątrz środowiska compliance trwa odwieczna debata traktująca o cechach, przymiotach, doświadczeniu i wykształceniu, które predystynują do możliwie najbardziej efektywnego sprawowania roli compliance officera. Compliance Oficerowie posiadający prawnicze doświadczenie stoją na stanowisku, wedle którego jedynie osoby z prawniczym wykształceniem mają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia roli jednostki zgodności w sposób…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: