• Antykorupcja

    Programy antykorupcyjne. Blaski i cienie.

    Compliance Week we współpracy z Kroll Duff & Phelps przygotował 9 edycję raportu „Anti-Bribery & Corruption Benchmarking Report”. Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzone pośród 150 profesjonalistów z zakresu compliance w odniesieniu, zarówno do programów AB&C, jak i wyzwań w bieżącym roku, na które w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływa bieżąca sytuacja epidemiczna, jak również gospodarcza. IV filary Raport koncentruje się na analizie czterech kluczowych obszarów właściwych dla programów AB&C: Ryzyko współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Third Parties) Weryfikacja podmiotów współpracujących/klientów (Enhanced due diligence) Właściwy proces szkoleniowy z zakresu współpracy/relacji z TP (Third Party training) Wykorzystanie nowoczesnych technologii. (Emerging technologies) Specjaliści z zakresu compliance poproszeni zostali o dokonanie samooceny efektywności programów antykorupcyjnych wdrożonych w ich organizacjach. Ponad połowa respondentów wskazała, iż programy antykorupcyjne wdrożone w ich organizacjach są „efektywne” lub „wysoce…

  • Baza wiedzy,  System Compliance

    Sztuczna inteligencja w służbie zgodności

    Systematycznie zwiększające się wymagania regulacyjne, nakładane na instytucje obowiązane, rosnąca liczba wymagań w zakresie sprawozdawczości nie tylko finansowej, ale przede wszystkim w zakresie ryzyka prowadzonej działalności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, rekomendacjami i zaleceniami organów nadzoru, stały się przyczyną zwiększenia zapotrzebowania na usługi specjalistów z zakresu compliance. Zarówno compliance, jak i całą organizację, tworzą ludzie. Dlatego też zapewnienie zgodności i minimalizowanie ryzyk mogących wpłynąć na bieżącą działalność organizacji, jest zadaniem, a jednocześnie wyzwaniem, leżącym po stronie kluczowego budulca każdej organizacji. Wraz z rozwojem technologii, a w szczególności artificial intelligence (AI) (pol. sztucznej inteligencji), a wraz z nią jej elementów składowych takich jak logika rozmyta, algorytm rewolucyjny, sieć neuronowa, a przede wszystkim robotyka oraz machine learning (pol. uczenie maszynowe), technologia i szeroko rozumiana cyfryzacja zaczęły odrywać coraz to bardziej istotną rolę w procesie zapewnienia zgodności. Przyszłość…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: