• Zgłaszanie nadużyć

    Sygnalista pod ochroną

    W dniu 26 listopada b.r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Regulacja ta ma za zadanie standaryzację oraz podejście systemowe do tematyki zgłaszania naruszeń, informowania o nieprawidłowościach zarówno w sektorze publicznym jak również prywatnym. Czas na transpozycję wymogów dyrektywy do systemów prawnych państw członkowskich, wyznaczony został na dzień 17 grudnia 2021 r. W treści dyrektywy wprowadzono rozróżnienie terminowości spełnienia obowiązku w zależności od skali działalności. Podmioty prawne w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 250 pracowników i więcej (duże przedsiębiorstwa) oraz te mniejsze zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników.    W odniesieniu do tych pierwszych, obowiązek dostosowania się do wymogów określonych w treści dyrektywy wyznaczony został na dzień 17 grudnia 2021r. Natomiast zastosowanie wymogów dyrektywy w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw wyznaczone zostało…

  • Compliance Insights

    Zgodna – Niepodległa

    Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, skłania do refleksji nie tylko i wyłącznie nad tym jak wygląda obecna Polska, ale również w jaki sposób nasi pradziadowie, ojcowie tej niepodległości, zaprojektowali powracającą do życia Ojczyznę. Każda rocznica to przyczynek do podsumowań, rozważań i analiz. W przypadku rocznic o charakterze państwowym, wszelkie analizy i podsumowania skupiają się w głównej mierze na aspekcie wolnościowym. W odniesieniu do 11 listopada, tak szczególnej i symbolicznej daty w historii Naszej Ojczyzny, szczegółowej analizie poddaje się kręte i wyboiste drogi wiodące do restytucji niepodległości przez Rzeczpospolitą. Jednakże sam fakt proklamowania niepodległej Rzeczpospolitej oraz symbolika daty 11 listopada, to swego rodzaju nowe otwarcie i rozpoczęcie kolejnego, równie trudnego i wymagającego etapu. Rozdziału w historii Polski, zatytułowanego: “odbudowa państwowości”, a przede wszystkim jedności wewnątrz struktur administracyjnych odrodzonego państwa.  Jak mawiał Winston Churchill: „To nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca. To jest dopiero…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: