• System Compliance

    Compliance na przedpolu prawa karnego

    Każda forma działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, które w sytuacji niedostatecznej identyfikacji, zaadresowania i zarządzenia nim, może ulec urzeczywistnieniu, co w konsekwencji wiązać będzie się ze stratami czy to finansowymi, prawnymi czy też wizerunkowymi. Coraz to większa uwaga i waga, którą organizacje przykładają do szkolenia pracowników, uświadamiania ich o konieczności etycznego, zgodnego z najwyższymi standardami postępowania jest istotnym, aczkolwiek niejedynym i wyłącznym elementem działalności na rzecz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności, a także efektywnego zarządzania ryzykiem sensu stricte. W ramach metodologii i rozważań o compliance, jednym z bardziej doniosłych terminów, mających wpływ na istotę i rolę compliance w organizacji jest koncepcja Tone from the top – sposób postępowania prezentowany przez kadrę menadżerską średniego i wyższego szczebla, który inkorporowany jest przez pozostałych pracowników. Dobry gospodarz jako alegoria Tone from the top Definiowanie roli, zadań i kompetencji kadry średniego i wyższego…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: