• Compliance Insights

    Audiatur et altera pars

      Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych uznawany jest za popularyzatora teorii “trzech linii obrony” (ang. three lines of defense). Teorii, której zadaniem jest wydzielenie niezależnych od siebie jednostek, mających na celu efektywne przeciwdziałanie występowania nieprawidłowości wewnątrz organizacji. Model trzech linii obrony ma charakter ramowy, wyznaczający pewne określone, fundamentalne i bazowe zasady dla efektywnego minimalizowania wystąpienia ryzyka zagrażającego bieżącej działalności organizacji. Na koncepcję trzech linii obrony składają się następujące funkcje wewnątrzorganizacyjne: Pierwszą linię obrony konstytuują działania biznesowe, operacyjne, a więc szeroko rozumiany “biznes”. To właśnie w pierwszej linii obrony umiejscowione są procesy operacyjne, to tutaj zlokalizowana jest również odpowiedzialność za zdarzenia kreujące ryzyko. Pierwsza linia obrony odpowiedzialna jest ponadto za zaprojektowanie, a także wdrożenie kontroli właściwych dla zidentyfikowanych ryzyk. Druga linia obrony to ten etap prewencji wewnątrzorganizacyjnej, którego nadrzędnym i głównym…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: