• System Compliance,  Zgłaszanie nadużyć

    Sygnał z Brukseli

    Pod koniec ubiegłego miesiąca, świat obiegła informacja o tajemniczym sygnaliście (ang. whistleblower), który poinformował agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki o możliwym popełnieniu przestępstwa przez urzędującego Prezydenta USA – Donalda Trumpa 1)https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49838433. Dane osobowe wspomnianego sygnalisty, a więc osoby dokonującej zgłoszenie o możliwym popełnieniu przestępstwa bądź też nieprawidłowościach, stanowią informację poufną. Anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia gwarantuje amerykańskie prawo,  na mocy ustaw takich jak The Whistleblowers Protection Act of 1989 (Ustawa o ochronie sygnalistów z 1989 r.). Kwestia zapewnienia anonimowości oraz ochrony sygnalisty poprzez kategoryczne odrzucenie jakichkolwiek działań odwetowych (mających na celu wywarcie wpływu na sygnalistę np. poprzez rozwiązanie stosunku pracy) stanowi fundament amerykańskiego prawodawstwa. Jest również podstawą do dyskusji nad zarówno etycznym państwem jak również etycznym prowadzeniem działalności gospodarczej. System prawa amerykańskiego,poza wieloma różnicami wynikającymi z uwarunkowań społecznych,historycznych i kulturowych, różni…

  • System Compliance

    Compliance – tylko tyle i aż tyle.

    Zapewne większość tych z Państwa, którzy na co dzień nie zajmują się lub nie mają styczności z compliance, zastanawia się jak właściwie powinno się rozumieć tudzież tłumaczyć ten termin na język polski oraz czym właściwie jest rzeczone „compliance”. Język polski, choć bogaty, różnorodny i dość elastyczny w swej formie, nie oferuje jednak właściwego odpowiednika dla angielskiego: „compliance”. W zależności od źródła, potrzeb i okazji, termin „compliance” tłumaczy się jako „zarządzanie ryzykiem braku zgodności z prawem”, „zgodność z przepisami”, „system zgodności” bądź też dosłownie jako: „zgodność”. Geneza Compliance Odwołując się niejako do genezy terminu „compliance” warto nadmienić, iż pojęcie compliance jako takie wywodzi się z medycyny, a dokładniej rzecz ujmując tego pojęcia używano do określenia właściwego zachowania pacjenta względem zaleceń lekarza. Jednakże w miarę rozwoju przemysłu w szczególności sektora farmaceutycznego a w dalszej kolejności ewolucji sektora finansowego,…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: