• Compliance - lokalnie i globalnie,  Compliance Insights

  Inwestycje w epoce postprawdy

  Warren Buffet, inwestycyjny guru, a także autor wielu bon motów, które weszły do powszechnego użytku, zwykł mawiać, iż: “najlepszy czas na interesowanie się giełdą jest wtedy, gdy nikt się nią nie interesuje”. To zdanie nabiera szczególnego wyrazu w związku z doniesieniami z amerykańskiego rynku, które pojawiły się w przestrzeni medialnej w ostatnich dniach. SEC (ang. United States Securities and Exchange Commission, tj. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) w opublikowanym w dniu 15 marca komunikacie, poinformowała o przedstawieniu zarzutu oszustwa oraz zamrożeniu aktywów, a także wdrożeniu innych  nadzwyczajnych środków zaradczych przeciwko inwestorowi z Irvine w stanie Kalifornia, który wykorzystywał media społecznościowe do rozpowszechniania fałszywych informacji o nieistniejącej już firmie, jednocześnie potajemnie czerpiąc zyski ze sprzedaży własnych akcji  tego przedsiębiorstwa. Twitterowe okazje inwestycyjne Andrew L. Fassari użył Twittera o nicku @OCMillionaire, aby w grudniu 2020 r. opublikować na Twitterze…

 • Prawo UE,  System Compliance,  Unknow,  Zgłaszanie nadużyć

  Fundament systemu whistleblowingowego

  Dyskusja na temat podstawy systemu zgłaszania nieprawidłowości czy też systemu whistleblowingowego, posługując się neologizmem, tak naprawdę sprowadza się do odwiecznej dysputy nad prymatem prawa, a w konsekwencji identyfikacji fundamentu, na którym zbudowana została organizacja. Ustawodawstwo zmierzające do odzwierciedlenia przepisów dyrektywy we właściwym krajowym porządku prawnym, jak i sam fakt uchwalenia stosownego aktu prawnego w skali makro, jak i w skali mikro w postaci regulacji wewnętrznej, to jedynie preludium do wielopłaszczyznowego procesu, którego celem jest ustanowienie kanałów zgłaszania nieprawidłowości wraz z należytą ochroną sygnalistów. Przyrównując wdrożenie rozwiązań z zakresu ochrony sygnalistów, na grunt organizacji, do budowy domu przyjmujemy, iż gwarancja należytej ochrony osób informujących o nieprawidłowościach jako emanacja zasady pt. zero tolerancji dla działań odwetowych, stanowi o stabilności tej konstrukcji. Pytaniem otwartym pozostaje natomiast czy ten fundament stanowić będzie prawo naturalne, a więc zasady, normy i wartości, którymi kieruje się dana organizacja, czy też…

 • Zgłaszanie nadużyć

  Sygnalista pod ochroną

  W dniu 26 listopada b.r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Regulacja ta ma za zadanie standaryzację oraz podejście systemowe do tematyki zgłaszania naruszeń, informowania o nieprawidłowościach zarówno w sektorze publicznym jak również prywatnym. Czas na transpozycję wymogów dyrektywy do systemów prawnych państw członkowskich, wyznaczony został na dzień 17 grudnia 2021 r. W treści dyrektywy wprowadzono rozróżnienie terminowości spełnienia obowiązku w zależności od skali działalności. Podmioty prawne w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 250 pracowników i więcej (duże przedsiębiorstwa) oraz te mniejsze zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników.    W odniesieniu do tych pierwszych, obowiązek dostosowania się do wymogów określonych w treści dyrektywy wyznaczony został na dzień 17 grudnia 2021r. Natomiast zastosowanie wymogów dyrektywy w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw wyznaczone zostało…

 • System Compliance,  Zgłaszanie nadużyć

  Sygnał z Brukseli

  Pod koniec ubiegłego miesiąca, świat obiegła informacja o tajemniczym sygnaliście (ang. whistleblower), który poinformował agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki o możliwym popełnieniu przestępstwa przez urzędującego Prezydenta USA – Donalda Trumpa 1)https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49838433. Dane osobowe wspomnianego sygnalisty, a więc osoby dokonującej zgłoszenie o możliwym popełnieniu przestępstwa bądź też nieprawidłowościach, stanowią informację poufną. Anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia gwarantuje amerykańskie prawo,  na mocy ustaw takich jak The Whistleblowers Protection Act of 1989 (Ustawa o ochronie sygnalistów z 1989 r.). Kwestia zapewnienia anonimowości oraz ochrony sygnalisty poprzez kategoryczne odrzucenie jakichkolwiek działań odwetowych (mających na celu wywarcie wpływu na sygnalistę np. poprzez rozwiązanie stosunku pracy) stanowi fundament amerykańskiego prawodawstwa. Jest również podstawą do dyskusji nad zarówno etycznym państwem jak również etycznym prowadzeniem działalności gospodarczej. System prawa amerykańskiego,poza wieloma różnicami wynikającymi z uwarunkowań społecznych,historycznych i kulturowych, różni…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: