• System Compliance

  Cena braku zgodności

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż w dniu 14 stycznia b.r. zakończyło się prowadzone przez urząd postępowanie w sprawie nieprawidłowości oprogramowania stosowanego w samochodach marki Volkswagen, Audi, Seat oraz Skoda. Rzeczone oprogramowanie miało na celu zaniżanie wartości emisji tlenków azotu w warunkach testowych. „Oprogramowanie rozpoznawało, że samochód znajduje się na stanowisku kontrolnym i obniżało emisję tlenków azotu. Podczas normalnej jazdy była ona wyższa. Wartości te znacznie odbiegały od tych deklarowanych konsumentow m w materiałach reklamowych i dokumentach homologacyjnych” 1)https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16126 Postępowanie prowadzone przez urząd poparte zarzutami postawionymi w stosunku do Volkswagen Group Polska trwało od 2016 roku. W efekcie przeprowadzonego postępowania, Prezes UOKiK podjął decyzję o nałożeniu, rekordowej w dotychczasowej 30-letniej historii urzędu, kary w wysokości ponad 120 mln zł (120 607 288 zł). Kara nałożona na polską spółkę, wchodzącą w skład grupy kapitałowej Volkswagen…

 • Compliance Insights

  Imperatyw Compliance

  Jedną z kluczowych regulacji wewnętrznych każdej świadomej organizacji jest Code of Conduct (Kodeks postępowania), przez wielu nazywany swoistą „biblią organizacji”. Definiuje i wyznacza kierunek postępowania, zarówno w perspektywie długofalowej jak również w bieżącej, codziennej działalności (ang. on a daily basis). Rolą tej regulacji wewnętrznej jest możliwie precyzyjne określenie zbioru kluczowych wartości, zasad, pryncypiów i reguł, którymi kieruje się dana organizacja w ramach realizacji obowiązków statutowych. Symptomatycznym jest, iż na przestrzeni ostatnich lat, a w szczególności ostatnich kilkunastu miesięcy, co raz to więcej organizacji wprowadza, bądź rozważa takowe wprowadzenie do swojego zbioru wymogów, regulację opatrzoną tytułem: “Kodeks Postępowania”. Imperatyw Kategoryczny a compliance W tym miejscu dochodzimy do rozważań z pogranicza prawa, etyki oraz filozofii. Przywołany tutaj kodeks postępowania w formie praktycznej, a nie tylko i wyłącznie teoretycznej, powinien stanowić swoistą egzemplifikację teorii Imperatywu Kategorycznego Immanuela Kanta, a więc: “Należy…

 • System Compliance

  Compliance – tylko tyle i aż tyle.

  Zapewne większość tych z Państwa, którzy na co dzień nie zajmują się lub nie mają styczności z compliance, zastanawia się jak właściwie powinno się rozumieć tudzież tłumaczyć ten termin na język polski oraz czym właściwie jest rzeczone „compliance”. Język polski, choć bogaty, różnorodny i dość elastyczny w swej formie, nie oferuje jednak właściwego odpowiednika dla angielskiego: „compliance”. W zależności od źródła, potrzeb i okazji, termin „compliance” tłumaczy się jako „zarządzanie ryzykiem braku zgodności z prawem”, „zgodność z przepisami”, „system zgodności” bądź też dosłownie jako: „zgodność”. Geneza Compliance Odwołując się niejako do genezy terminu „compliance” warto nadmienić, iż pojęcie compliance jako takie wywodzi się z medycyny, a dokładniej rzecz ujmując tego pojęcia używano do określenia właściwego zachowania pacjenta względem zaleceń lekarza. Jednakże w miarę rozwoju przemysłu w szczególności sektora farmaceutycznego a w dalszej kolejności ewolucji sektora finansowego,…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: